O korektoru

Korektor byl vyvíjen v rámci projektu TL02000146 Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor v programu ÉTA TA ČR (2019–2022). Na jeho realizaci se podílel tým autorů z Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Univerzity Karlovy. Aplikačními garanty projektu byly společnosti Seznam.cz (2019–2021) a Wikimedia ČR (2021–2022).

Opravy českých textů jsou založeny na formálních pravidlech, která rozeznávají chyby v oblasti pravopisu (interpunkce, velká písmena, časté pravopisné chyby), gramatiky (gramatická shoda, negramatické větné konstrukce) a typografie (dle ČSN 01 6910). Připojena je také kontrola překlepů založená na slovníku, který vznikl spojením a úpravou morfologického slovníku MorfFlex 2.0 a slovníku z Internetové jazykové příručky (celý slovník obsahuje 3 miliony tvarů).

Nástroj je k dispozici jako volně dostupné webové rozhraní, ve kterém je možné opravovat texty vložené nebo přímo v něm psané.

Momentálně je dostupná betaverze korektoru Opravidlo, kterou předkládáme veřejnosti k otestování. Na základě zpětné vazby bude korektor případně ještě opraven a upraven.

Kontakt na autorský tým: korektor@plin.cz.